THÔNG BÁO

THÔNG BÁO: Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười
Ngày đăng 04/10/2018 | 09:20  | View count: 80

THÔNG BÁO: Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: 1917 - 2018

       Tang lễ đồng chí Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

       Linh cữu đồng chí Đỗ Mười quàn tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

       Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 07h00 ngày 06/10/2018 đến 07h30 ngày 07/10/2018 tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

       Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 09h00 ngày 07/10/2018, tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13h00 cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười.

       Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

      Trong hai ngày Quốc tang (ngày 06/10 và 07/10/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.