THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Sơn Hà
Ngày đăng 20/12/2018 | 09:23  | View count: 90

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Sơn Hà

Hồ sơ đấu giá 1>>>

Hồ sơ đấu giá 2>>>