THÔNG BÁO

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2, lịch tổ chức khai mạc, thực hiện Vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022
Ngày đăng 31/12/2022 | 09:08  | View count: 1111

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2, lịch tổ chức khai mạc, thực hiện Vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

Xem chi tiết tại đây

./.

ADMIN