THÔNG BÁO

Thông báo SBD, phòng thi, Nội quy xét tuyển và Hướng dẫn kiểm tra sát hạch, phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2022
Ngày đăng 05/01/2023 | 10:23  | View count: 1540

Thông báo SBD, phòng thi, Nội quy xét tuyển và Hướng dẫn kiểm tra sát hạch, phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2022

1. Quyết định ban hành Nội quy xét tuyển>>>

2. Thông báo SBD, ca thi, phòng thi>>>

3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra sát hạch, phỏng vấn>>>

./.

ADMIN