THÔNG BÁO

Thông báo kết quả trúng tuyển và Quyết định V/v công nhận kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022
Ngày đăng 18/01/2023 | 11:22  | View count: 785

Thông báo kết quả trúng tuyển và Quyết định V/v công nhận kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2022

1. Thông báo kết quả trúng tuyển>>>

2. Quyết định V/v công nhận kết quả xét tuyển>>>

./.

ADMIN