THÔNG BÁO

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Chuyên Mỹ; Phú Túc; Tri Trung; Đại Thắng; Hoàng Long; Đại Xuyên; thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 31/03/2023 | 08:41  | View count: 440

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc; Đồng Mèo, thôn Trung Lập, xã Tri Trung; Ao Đầu Đình, thôn Văn Hội, xã Đại Thắng; Chuôm, thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long; Vạn Được 2, thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên; Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

1. Thông báo >>>

2. Quy chế đấu giá>>>

./.

ADMIN