THÔNG BÁO

Thông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Phú Yên; xã Tri Trung; thị trấn Phú Xuyên huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/05/2023 | 09:07  | View count: 237

Thông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Sau Làng, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên; Đồng Mèo, thôn Trung Lập, xã Tri Trung; Ruộng Bà Trường, tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên; huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây>>>

./.

ADMIN