THÔNG BÁO

Thông báo danh mục TTHC, các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đường bộ được Sở Giao thông vận tải ủy quyền tiếp nhận và trả kết quả cho UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 21/11/2023 | 08:29  | View count: 104

Thông báo danh mục TTHC, các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đường bộ được Sở Giao thông vận tải ủy quyền tiếp nhận và trả kết quả cho UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố

1. Thông báo X em chi tiết tại đây>>>

2. Q uy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính>>>

 

./.

ADMIN