THÔNG BÁO

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực; Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/01/2024 | 16:42  | View count: 168

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực; Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Xem tại đây>>>

./.

ADMIN