THÔNG BÁO

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tri Thủy, Văn Hoàng, Vân Từ, Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 23/04/2024 | 14:46  | View count: 334

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng; Ao Sau Dịch Vụ 2, xã Vân Từ; Bờ Giếng Trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Xem tại đây>>>

./.

ADMIN