THÔNG BÁO

Hồ sơ mời tham gia đấu giá QSD đất tại các xã Tri Thủy, Đại Xuyên, Tri Trung; Chuyên Mỹ; Phú Túc, huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 13/05/2024 | 10:08  | View count: 251

Hồ sơ mời tham gia đấu giá QSD đất tại các khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Bờ Giếng trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên; Đồng Mèo, thôn Trung Lập, xã Tri Trung; Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên

Xem chi tiết tại đây>>>

./.

ADMIN