THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 15/05/2024 | 18:03  | View count: 113

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Xem chi tiết tại đây>>>

./.

ADMIN