THÔNG BÁO

Lịch tổ chức tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 10/06/2024 | 05:52 PM  | View count: 85
Xem tại đây>>> ./. ADMIN

Hồ sơ đấu giá QSD đất ở khu Thùng lò gạch, xã Tri Thủy

Ngày đăng 07/06/2024 | 03:19 PM  | View count: 76
Xem tại đây>>> ./. ADMIN

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 05/06/2024 | 03:14 PM  | View count: 59
Xem tại đây>>> ./. ADMIN

Công văn về tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Ngày đăng 03/06/2024 | 03:15 PM  | View count: 45
Công văn về tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 28/05/2024 | 04:57 PM  | View count: 106
Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Ngày đăng 15/05/2024 | 06:03 PM  | View count: 181
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024

Hồ sơ mời tham gia đấu giá QSD đất tại các xã Tri Thủy, Đại Xuyên, Tri Trung; Chuyên Mỹ; Phú Túc, huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 13/05/2024 | 10:08 AM  | View count: 293
Hồ sơ mời tham gia đấu giá QSD đất tại các khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Bờ Giếng trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên; Đồng Mèo, thôn Trung Lập, xã Tri Trung; Đường Tròn, thôn Ngọ, xã...

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 04/05/2024 | 04:35 PM  | View count: 157
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Công văn về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID

Ngày đăng 26/04/2024 | 03:20 PM  | View count: 126
Công văn về việc tuyên truyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tri Thủy, Văn Hoàng, Vân Từ, Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/04/2024 | 02:46 PM  | View count: 380
Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng; Ao Sau Dịch Vụ 2, xã Vân Từ; Bờ Giếng Trên, thôn Kiều Đông, xã...

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản các xã: Tri Thủy, Chuyên Mỹ, xã Phú Túc, Tri Trung, Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/04/2024 | 10:52 AM  | View count: 282
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Các khu Thùng Lò gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Đường tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc; Đồng Mèo, thôn...

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 19/04/2024 | 08:10 AM  | View count: 133
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Báo cáo Kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 06/04/2024 | 09:54 AM  | View count: 104
Báo cáo Kết quả tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 11/04/2024 | 08:25 AM  | View count: 170
Thông báo về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Về việc tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 25/03/2024 | 11:16 AM  | View count: 245
Về việc tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 14 thửa đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 22/03/2024 | 04:41 PM  | View count: 401
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 14 thửa đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất ở khu Khu Bờ Giếng trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành...

Thư kêu gọi V/v hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn huyện Phú Xuyên năm 2024

Ngày đăng 19/03/2024 | 08:54 AM  | View count: 237
Thư kêu gọi V/v hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn huyện Phú Xuyên năm 2024

Về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 12/03/2024 | 04:21 PM  | View count: 737
Về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Xuyên

Thông báo về chủ trương thành lập và kêu gọi Chủ đầu tư xây dựng HTKT Cụm Công nghiệp làng nghề Nam Tiến, Phú Xuyên

Ngày đăng 01/02/2024 | 05:11 PM  | View count: 380
Thông báo về chủ trương thành lập và kêu gọi Chủ đầu tư xây dựng HTKT Cụm Công nghiệp làng nghề Nam Tiến, Phú Xuyên

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày đăng 01/02/2024 | 04:18 PM  | View count: 196
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023