THÔNG BÁO

Thông báo về chủ trương thành lập và kêu gọi Chủ đầu tư xây dựng HTKT Cụm Công nghiệp làng nghề Nam Tiến, Phú Xuyên

Ngày đăng 01/02/2024 | 05:11 PM  | View count: 129
Thông báo về chủ trương thành lập và kêu gọi Chủ đầu tư xây dựng HTKT Cụm Công nghiệp làng nghề Nam Tiến, Phú Xuyên

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày đăng 01/02/2024 | 04:18 PM  | View count: 77
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Thông báo bán thanh lý tài sản là vật tư thu hồi từ dự án cải tạo, sửa chữa phòng tiếp dân, nhà để xe, mái tôn chống nóng khối nhà làm việc HĐND-UBND huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 24/01/2024 | 04:02 PM  | View count: 102
Thông báo bán thanh lý tài sản là vật tư thu hồi từ dự án cải tạo, sửa chữa phòng tiếp dân, nhà để xe, mái tôn chống nóng khối nhà làm việc HĐND-UBND huyện Phú Xuyên

V/v lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Xuyên đế năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 12/01/2024 | 08:50 AM  | View count: 317
V/v lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Xuyên đế năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực; Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/01/2024 | 04:42 PM  | View count: 169
Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực; Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 08/01/2024 | 01:54 PM  | View count: 123
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 03/01/2024 | 02:15 PM  | View count: 122
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 03/01/2024 | 10:29 AM  | View count: 96
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Ngày đăng 26/12/2023 | 02:41 PM  | View count: 125
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 21/12/2023 | 03:39 PM  | View count: 212
Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo V/v đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC

Ngày đăng 21/12/2023 | 07:52 AM  | View count: 124
Thông báo V/v đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC

V/v đôn đốc nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng 18/12/2023 | 03:42 PM  | View count: 160
V/v đôn đốc nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 12/12/2023 | 09:40 AM  | View count: 200
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Bờ Giếng trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 02/12/2023 | 08:41 AM  | View count: 281
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Bờ Giếng trên, thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 30/11/2023 | 02:58 PM  | View count: 136
Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 28/11/2023 | 10:24 AM  | View count: 104
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo V/v xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở không đảm bảo an toàn về Phòng cháy chữa cháy

Ngày đăng 22/11/2023 | 04:38 PM  | View count: 111
Thông báo V/v xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở không đảm bảo an toàn về Phòng cháy chữa cháy

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày đăng 21/11/2023 | 04:16 PM  | View count: 110
Thông báo V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo danh mục TTHC, các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đường bộ được Sở Giao thông vận tải ủy quyền tiếp nhận và trả kết quả cho UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 21/11/2023 | 08:29 AM  | View count: 105
Thông báo danh mục TTHC, các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đường bộ được Sở Giao thông vận tải ủy quyền tiếp nhận và trả kết quả cho UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố

Thông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Tri Thủy; Chuyên Mỹ; Phú Túc; Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/11/2023 | 09:18 AM  | View count: 160
hông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu: khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; khu Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; khu Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc; khu...