THÔNG BÁO

Lịch cắt điện tuần 04 năm 2019

Ngày đăng 17/01/2019 | 03:28 PM  | View count: 22
Lịch cắt điện tuần 04 năm 2019 từ 21/01/2019 đến 27/01/2019

Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 28/12/2018 | 08:17 AM  | View count: 78
Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân, Châu Can, Tri Thủy, Đại Thắng

Ngày đăng 28/12/2018 | 08:13 AM  | View count: 74
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân, Châu Can, Tri Thủy, Đại Thắng

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Sơn Hà

Ngày đăng 20/12/2018 | 09:23 AM  | View count: 90
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Sơn Hà

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Phú Túc

Ngày đăng 19/12/2018 | 04:34 PM  | View count: 127
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Phú Túc

Lịch cắt điện tuần 51 năm 2018

Ngày đăng 14/12/2018 | 08:42 AM  | View count: 138
Lịch cắt điện tuần 51 năm 2018

Thông báo KQ đánh giá, xếp loại CB, CC, VC tháng 11 năm 2018

Ngày đăng 12/12/2018 | 10:28 AM  | View count: 233
Thông báo KQ đánh giá, xếp loại CB, CC, VC tháng 11 năm 2018

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Minh Tân, Vân Từ, Nam Triều

Ngày đăng 11/12/2018 | 03:26 PM  | View count: 108
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Minh Tân, Vân Từ, Nam Triều

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân

Ngày đăng 10/12/2018 | 04:34 PM  | View count: 110
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân

Công văn 280/HĐND V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND Thành phố

Ngày đăng 10/12/2018 | 10:51 AM  | View count: 110
Công văn 280/HĐND V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND Thành phố

Thông báo lịch cắt điện tuần 49 + 50 năm 2018

Ngày đăng 07/12/2018 | 08:16 AM  | View count: 163
Thông báo lịch cắt điện tuần 49 + 50 năm 2018

Lịch cắt điện tuần 49 năm 2018

Ngày đăng 29/11/2018 | 05:13 PM  | View count: 159
Lịch cắt điện tuần 49 năm 2018

Lịch cắt điện tuần 48 năm 2018

Ngày đăng 26/11/2018 | 08:57 AM  | View count: 175
Lịch cắt điện tuần 48 năm 2018

Lịch cắt điện tuần 47 năm 2018

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:26 AM  | View count: 150
Lịch cắt điện tuần 47 năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 10 năm 2018

Ngày đăng 17/11/2018 | 11:00 AM  | View count: 304
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 10 năm 2018

Công văn tuyên truyền ngày di sản Văn hóa Việt Nam

Ngày đăng 16/11/2018 | 08:36 AM  | View count: 82
Công văn tuyên truyền ngày di sản Văn hóa Việt Nam

Kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Phú Xuyên đến năm 2030

Ngày đăng 14/11/2018 | 04:15 PM  | View count: 104
Kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Phú Xuyên đến năm 2030

Thông báo lịch cắt điện tuần 46 năm 2018

Ngày đăng 09/11/2018 | 02:52 PM  | View count: 172
Thông báo lịch cắt điện tuần 46 năm 2018

Thông báo lịch cắt điện tuần 45 năm 2018

Ngày đăng 06/11/2018 | 07:49 AM  | View count: 193

Thông báo số 244/TB-HĐND (Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021)

Ngày đăng 02/11/2018 | 11:01 AM  | View count: 125
Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND huyện dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12/2018 (dự kiến từ 10/12 – 15/12/2018) để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -...