Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 100
  • Tổng lượng truy cập: 7.755.523

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Website Liên kết

Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội Vụ, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)

2 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng HĐND và UBND, UBND cấp xã

3 Thủ tục 7: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

4 Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội Vụ, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)

5 Thủ tục 1: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

6 Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ.

7 Thủ tục 12: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND cấp xã (nơi trường đặt địa điểm)

8 Thủ tục 4: Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

9 Thủ tục 2: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

10 Thủ tục 16: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng. (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện .

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT


Hiển thị 1 - 10 của 239 kết quả.
của 24

tìm kiếm

người tốt việc tốt

ảnh đẹp quê hương

phát thanh


bài hát về phú xuyên