TIN TIÊU ĐIỂM

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX
Ngày đăng 14/12/2017 | 08:49  | View count: 292

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX diễn ra từ ngày 14/12 đến ngày 15/12/2017, tại tại hội trường gác II, Huyện ủy Phú Xuyên

      Sáng 14/12, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX khai mạc kỳ họp thứ 6 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2018 của huyện Phú Xuyên; thảo luận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện…

       Theo dự kiến chương trình làm việc phiên khai mạc kỳ họp sáng 14/12, Bà Phạm Hải Hoa - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp. 

      Cũng trong phiên khai mạc buổi sáng 14/12, HĐND sẽ nghe UBND huyện báo cáo:

       Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

       Báo cáo tóm tắt ước thực hiện thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách huyện năm 2017. Dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2018 và Tờ trình dự toán phân bổ ngân sách năm 2018.

       Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

       Thông báo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và những kiến nghị với HĐND, UBND.

       Báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân huyện năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

       Báo cáo tóm tắt công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

      Cũng tại kỳ họp thứ Sáu này, HĐND huyện sẽ thảo luận thông qua 08 nghị quyết (trong đó có 02 nghị quyết th ường kỳ và 06 nghị quyết chuyên đề) gồm:

       - Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018;

       - Nghị quyết về Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2018;

       - Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2018;

       - Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018;

       - Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2018 - 2021”.

       - Nghị quyết về “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Phú Xuyên giai đoạn 2018 - 2021”;

       - Nghị quyết đề nghị Thành phố cho triển khai dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Đông huyện (theo hình thức BT);

       - Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND huyện khóa XIX./.