TIN TIÊU ĐIỂM

Hội nghị họp tập thể UBND huyện
Ngày đăng 28/11/2022 | 10:28  | View count: 143

Ngày 25/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị họp tập thể UBND huyện để thông qua nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

      Tại hội nghị, các thành viên UBND huyện đã tập trung thảo luận, đóng góp vào các dự thảo tờ trình, nghị quyết và kế hoạch như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023; báo cáo kết quả công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023…

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Xuân Thanh đã yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan làm tốt công tác phối hợp, tập trung hoàn thiện đầy đủ, chính xác các nội dung báo cáo trình tại Kỳ họp cuối năm của HĐND huyện./.

Mạnh Hùng - Trung tâm VHTT&TT huyện Phú Xuyên