TIN TIÊU ĐIỂM

Thẩm tra xây dựng NTM nâng cao tại xã Phúc Tiến
Ngày đăng 29/11/2022 | 15:14  | View count: 206

Ngày 28/11, Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của huyện đã làm việc với xã Phúc Tiến về kết quả xây dựng NTM nâng cao năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

      Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Phúc Tiến đã đạt nhiều kết quả. Cùng với nguồn vốn quan tâm đầu tư của cấp trên, xã cũng đã huy động kinh phí xã hội hoá, vận động nhân dân đóng góp để thực các tiêu chí. Thực hiện tiêu chí Giao thông, đến nay đường trục xã đã được nhựa hoá, bê tông hoá, được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp, nhiều công trình giao thông thủy lợi nội đồng được đầu tư cứng hoá, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất của nhân dân. Trong tiêu chí Giáo dục, trường học 3 cấp của xã đã được đầu tư xây dựng, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,03%. Trụ sở làm việc của cấp uỷ, chính quyền xã và nhà văn hóa 5 thôn được sửa chữa, xây mới đáp ứng nhu cầu làm việc, hội họp của nhân dân… Đời sống của người dân trên địa bàn xã được nâng lên, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 85%, công tác ATTP được đảm bảo. Với việc phát triển đa dạng các ngành nghề, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của xã Phúc Tiến ước đạt 66,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,94 %. Sau khi đối chiếu với Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã Phúc Tiến tự chấm đạt 95,6 điểm.

      Trên cơ sở thực tế kết quả đạt được và các ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn thẩm tra của huyện đối với từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của xã Phúc Tiến, đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt xã Phúc Tiến là 1 trong 3 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; đồng chí đề nghị xã cần phối hợp với các phòng ban huyện tiếp tục tập trung cao độ hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí để báo cáo Thành phố theo thời gian quy định.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện