TIN TIÊU ĐIỂM

Bộ chính trị quán triệt Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng
Ngày đăng 30/11/2022 | 09:41  | View count: 763

Sáng ngày 29/11/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

      Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Huyện uỷ viên khoá XXV, các đồng chí báo cáo viên của Đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư Chi bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp.

      Xuất phát từ vị trí đặc biệt quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng, ngày 14/9/2005, Bộ chính trị khoá IX đã ban hành Nghị quyết số 54- NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Qua 17 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong vùng đã phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, anh hùng vẻ vang và những tiềm năng, lợi thế vượt trội, nhất là về nguồn nhân lực vượt qua những khó khăn, thách thức liên tục phấn đấu đạt nhiều kết quả thành tực quan trọng. Nhờ đó, vùng đồng bằng sông Hồng luôn luôn khẳng định được ví trí, vai trò của một vùng kinh tế đặc biệt, đóng góp to lớn, có ý nghĩa quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của cả nước, thúc đẩy hỗ trợ các vùng khác cùng phát triển.

      Tuy nhiên, vùng đồng bằng sông Hồng vẫn còn một số mặt hạn chế, thực tế này đặt ra yêu cầu cần ban hành Nghị quyết mới về vấn đề đặc biệt quan trọng này, góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

      Thực tế đã đặt ra yêu cầu phải ban hành Nghị quyết mới góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước nói chung trong giai đoạn phát triển mới.

      Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ chính trị khoá XIII xác định, vùng đồng bằng Sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hoá, lịch sử đặc sắc của dân tộc. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bằng Sông Hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng… 

      Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. 

Hoàng Bích - Trung tâm VHTT&TT