TIN TIÊU ĐIỂM

Đảng uỷ Cơ quan UBND huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày đăng 18/01/2023 | 14:34  | View count: 104

Chiều 16/1, Đảng uỷ Cơ quan UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan UBND huyện; các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Cơ quan UBND huyện.

      Năm 2022, Đảng ủy Cơ quan UBND huyện đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/18 chỉ tiêu phát triển KTXH; Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, chất lượng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục được nâng cao; quan tâm chăm lo người nghèo, gia đình chính sách. Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả tích cực. 

Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng đến chi bộ trực thuộc. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm; tổ chức kết nạp 03 đảng viên mới theo đúng Điều lệ; thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân. Kết quả xếp loại năm 2022, Đảng bộ Cơ quan UBND huyện có 3/20 chi bộ, 28/230 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ được Huyện uỷ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      Năm 2023, Đảng uỷ Cơ quan UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, các cơ quan, đơn vị tham mưu Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, phấn đầu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2023...

      Nhân dịp này, Đảng uỷ Cơ quan UBND huyện đã khen thưởng 3 chi bộ và 28 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT