TIN TIÊU ĐIỂM

HĐND huyện khảo sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý sử dụng viên chức và người lao động
Ngày đăng 24/05/2023 | 16:16  | View count: 111

Chiều ngày 23/5, Thường trực HĐND huyện đã có buổi Khảo sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng Viên chức và Người lao động tại các cơ sở giáo dục năm 2023 đối với phòng Nội vụ và phòng GD&ĐT huyện.

      Dự buổi khảo sát có đồng chí Trần Công Thành – UVBTV – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phó hai Ban HĐND huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện.

      Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện đã báo cáo việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, trên địa bàn huyện  có 88 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; trong đó cấp học mầm non có 31 trường, cấp Tiểu học có 29 trường, cấp THCS có 28 trường. Tính đến hết Tháng 3/2023, số lượng biên chế hiện có đối với cấp THCS là 947 người, cấp Tiểu học là 1.052 người, cấp mầm non là 1.764 người. Từ năm 2015 đến nay, UBND Thành phố không giao tăng biên chế nhưng tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên, khó khăn cho các đơn vị trong việc bố trí giáo viên đứng lớp.Vì vậy để quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện, hàng năm để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng Nội vụ phối hợp Phòng GD&ĐT rà soát quy mô trường lớp, thực trạng đội ngũ, số người làm việc được giao, số người làm việc theo định mức và nhu cầu về đội ngũ đối với từng trường, từng cấp học, tổng hợp số liệu báo cáo tham mưu UBND huyện điều động giáo viên, nhân viên từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu, đảm bảo không có đơn vị sử dụng thừa biên chế được giao.

      Thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của BTV Huyện uỷ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ quản lý được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm 2022, UBND huyện đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 27 viên chức; trong đó bổ nhiệm mới 12 Phó Hiệu trưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng; điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ quản lý 50 lãnh đạo quản lý  các trường học. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã bổ nhiệm mới 2 Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng.Bên cạnh đó, việc triển khai đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với CBCCVC trên hệ thống phần mềm đánh giá được triển khai đảm bảo. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý giáo dục năm học 2021 - 2022: Hoàn thành XSNV 35 người đạt 17,41%; HTTNV 155 người đạt 77,11%; HTNV 10 người, đạt 4,98%; không hoàn thành nhiệm vụ 1 người.

      Cũng tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn đã có ý kiến trao đổi với Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện và phân bổ chỉ tiêu biên chế; tình trạng thừa, thiếu giáo viên, nhân viên kế toán, y tế trường học; việc quản lý, sử dụng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, khó khăn trong công tác tuyển dụng, luân chuyển và bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của ngành...

      Phát biểu tại buổi khảo sát, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện trong công tác tham mưu quản lý sử dụng viên chức và người lao động. Đồng chí cũng đề nghị Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện tuyển dụng đủ số lượng viên chức trong các đơn vị theo chỉ tiêu biên chế viên chức, số lượng người làm việc được UBND Thành phố giao hàng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng biên chế của các đơn vị bảo đảm đúng quy chế làm việc và phát huy được hiệu quả năng lực chuyên môn của đội ngũ viên chức./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT