TIN TIÊU ĐIỂM

UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban để thống qua các nội dung Báo cáo BTV Huyện uỷ
Ngày đăng 15/09/2023 | 17:00  | View count: 88

Ngày 15.9.2023, đồng chí Lê Văn Bính - Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị giao ban UBND huyện để thống qua các nội dung Báo cáo Ban thường vụ Huyện uỷ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đã báo cáo, đánh giá phân tích kết quả thực hiện các nội dung liên quan lĩnh vực ngành phụ trách. Trong đó, tập trung báo cáo, đánh giá phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;  Công tác quản lý đất đai, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023; báo cáo đầu tư công; công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024; công tác xây dựng Nông thôn mới; lĩnh vực văn hoá, giáo dục, quốc phòng an ninh…

Trên cơ sở báo cáo, đánh giá phân tích kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng: cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong 9 tháng đầu năm 2023, UBND huyện thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo quy chế làm việc của UBND huyện, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2023, các nhiệm vụ chính trị đã đề theo Kế hoạch, Chương trình công tác năm của UBND huyện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố, Huyện ủy, HĐND huyện giao. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023, đạt 9.158,62 tỷ đồng, tăng 6,39% so với cùng kỳ 2022. UBND huyện tăng cường chỉ đạo, rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 3 xã: Tri Trung, Phúc Tiến, Đại Thắng và NTM nâng cao tại 3 xã: Chuyên Mỹ, Phú Yên, Nam Triều năm 2023…..Lĩnh vực văn hoá, giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm. Công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng được huyện và các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm, tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất đai trật tự xây dựng. An ninh chính trị, TT ATXH được đảm bảo.

Trên cơ sở báo cáo từng nội dung báo cáo, chỉ tiêu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giao các cơ quan chức năng huyện cần tiếp tục phân tích, đánh giá cụ thể rõ những kết quả đạt được; đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể để tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo./.

Hoàng Hương – Trung tâm VHTT&TT huyện.