TIN TIÊU ĐIỂM

Giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 19/11/2023 | 09:30  | View count: 421

Chiều ngày 17/11, Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát với Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện về việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết số 63 ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và các Nghị quyết về cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai ddonaj 2021 – 2025, đến nay, tổng số dự án đầu tư công được thông qua là 162 dự án. Trong đó, dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 – 2020 là 30 dự án. Dự án giai đoạn 2021 – 2025 là 132 dự án.

Về kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, đối với 30 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 – 2020 thì có 19 dự án đã hoàn thành quyết toán 56,67 tỷ đồng; 11 dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Đối với 132 dự án giai đoạn 2021 – 2025, thì có 70 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (chiếm 53%); 7 dự án đang hoàn thiện hồ sơ trình HĐND huyện họp vào Kỳ họp tháng 12 năm 2023; 55 dự án đang khảo sát để lập chủ trương đầu tư giai đoạn 2024 – 2025.

Với nhiệm vụ được UBND huyện giao đại diện chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá, Trung tâm phát triển quỹ đất đã tập trung, bám sát các quy định để thực hiện các dự án được lập, thực hiện đầu tư đúng theo trình tự xây dựng cơ bản, đạt hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên công tác quản lý dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

 Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất đã trao đổi, bổ sung làm rõ kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hội đề nghị Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với các dự án đã thực hiện xong, tập trung thực hiện công tác thanh quyết toán. Đối với các dự án có quyết định phê duyệt dự án, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xin giao đất; triển khai việc đầu tư, xây dựng. Đối với các dự án đã nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng chưa trình chủ trương đầu tư, tập trung khảo sát để trình chủ trương làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT