TIN TIÊU ĐIỂM

Hội nghị trực tuyến toạ đàm thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 02/12/2023 | 11:42  | View count: 60

Sáng ngày 30/11, Sở Văn hoá và Thể thao TP Hà Nội tổ chức hội nghị Toạ đàm về thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn TP năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Thành phố đến điểm cầu các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Dự và chủ trì buổi  tạo đàm  tại điểm cầu TP có đồng chí Phạm Cao Thái, Vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chánh văn phòng Sở xây dựng Hà Nội; đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu ở các điểm cầu từ TP  đến cơ sở đã được nghe đồng chí Vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phạm Cao Thái  thông qua Quyết định số 04ngày 18/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và Nghị định 61/ngày 16/8/ 2023của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở. Đồng chí đã đi sâu phân tích, hướng dẫn các tiêu chí, trình tự, thủ tục hoàn thiện hồ sơ để đạt được các tiêu chí đạt chuẩn NTM, văn minh đô thị tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. Đồng thời, phân tích những nguyên tắc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; Phạm vi nội dung, hình thức của hương ước, quy ước; Soạn thảo, thông qua, công nhận, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc tạm ngừng thực hiện, bãi bỏ hương ước, quy ước; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Cũng tại hội nghị, các  đại biểu đã  tham gia góp ý, tập trung vào những kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo và các ngành, các cấp đối với việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở, xây dựng đô thị văn minh. Những kết quả, hạn chế và nguyên nhân; những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm bước đầu; các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng đô thị văn minh trong thời gian tới; phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng dân cư, triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; Quy tắc ứng xử, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt là trao đổi, phổ biến những cách làm hay, những mô hình tốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp đối với việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước và xây dựng đô thị văn minh ở cơ sở…/.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện