TIN TIÊU ĐIỂM

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 02/12/2023 | 11:45  | View count: 91

Ngày 1/12, Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Phong Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Thành ủy đến các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn của thành phố. Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Bí thư Huyện uỷ, các đồng chí Thường trực, BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Điểm cầu Thành uỷ Hà Nội

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà và đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh đã thông tin về các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố về triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cụ thể, Luật được Quốc hội khóa XV ban hành ngày 10-11-2022, có hiệu lực từ ngày 1-7-2023. Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, ngày 24-8-2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 173-KH/TU triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Điểm cầu huyện Phú Xuyên

Nổi bật trong Kế hoạch số 173-KH/TU là xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thi hành Luật. Trong đó, Thành ủy đã yêu cầu Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Cán sự đảng UBND chỉ đạo UBND thành phố tổ chức thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng trình HĐND thành phố quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trong tháng 5-2023, Ban Dân vận Thành ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố đã phối hợp với Trường Đạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với hơn 300 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố… Về phía các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức tập huấn, quán triệt nội dung thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tập trung rà soát, điều chỉnh các quy chế dân chủ trong loại hình mới, các quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận Đống Đa… phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thời gian qua; những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai gắn với thực tiễn ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thực hiện và phát huy dân chủ của nhân dân luôn là yêu cầu nhất quán của Đảng và nội dung này được nhấn mạnh tại các kỳ đại hội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh việc thực hiện tốt, hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng chí Nguyễn Văn Phong biểu dương các đơn vị, dù Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở mới được triển khai từ ngày 1-7 đến nay, nhưng hầu hết các đơn vị đã ban hành kế hoạch triển khai. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ trì rà soát lại các quy ước, hương ước cho phù hợp với các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về nhiệm vụ thời gian tới, để Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về Luật và các văn bản liên quan để các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện. Thời gian tới thành phố triển khai nhiều chủ trương lớn như: Giải phóng mặt bằng các dự án lớn; cải tạo chung cư cũ; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã… nên việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách hiệu quả, thiết thực có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, các địa phương cần tập trung làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện. Đồng thời, thực hiện dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện