TIN TIÊU ĐIỂM

Thường trực HĐND huyện tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp Chuyên đề - Kỳ họp thứ 14
Ngày đăng 01/04/2024 | 17:25  | View count: 74

Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp Chuyên đề thứ 14 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 1/4 ,Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Đồng chí Trần công thành, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hội, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo UBND –UBMTTQ huyện; các thành viên Ban kinh tế- xã hội, Ban pháp chế HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan có nội dung thẩm tra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết liên quan đến các nội dung thẩm tra về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Phú Xuyên; Cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 huyện; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Chuyển nguồn vốn đầu tư xây  dựng cơ bản năm 2023 sang năm 2024; Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Xuyên đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghiên cứu nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình thẩm tra, Thường trực HĐND và các thành viên của hai ban HĐND huyện đã thảo luận và cơ bản thống nhất với những nội dung trình của UBND huyện. Tuy nhiên, đối với một số nội dung, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung, làm rõ thêm  về  đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số trường  học mầm non, Tiểu học, THCS; Nhà  văn hoá; tu bổ, tôn tạo di tích một số đình làng; lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Ngân sách điều chỉnh, bổ sung một số dự án đầu tư công năm 2024…. và một số nội dung khác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn UBND huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản gửi về HĐND huyện tổng hợp. Trên cơ sở đó, hai ban HĐND huyện sẽ hoàn thiện báo cáo, tờ trình để trình tại kỳ họp. Đồng chí đề nghị văn phòng HĐND -UBND huyện thông báo kết luận, chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị cho Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp lần thứ 14) HĐND huyện sẽ tổ chức trong thời gian tới. /.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện