TIN TIÊU ĐIỂM

HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện
Ngày đăng 29/05/2024 | 17:57  | View count: 71

Chiều ngày 28/5, đồng chí Trần Công Thành – UVBTV Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện cùng các thành viên trong đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Chi Cục thuế Khu vực Thường Tín – Phú Xuyên về kết quả thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Xuyên từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2023. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hội – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Theo báo cáo của lãnh đạo Chi cục thuế Khu vực Thường Tín – Phú Xuyên: Huyện Phú Xuyên gồm 27 xã, thị trấn với địa bàn rộng, số người nộp thuế lớn. Trong những năm gần đây, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn được chú trọng nên số người nộp thuế tăng mạnh hàng năm. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn, Chi Cục thuế luôn chủ động tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo đến các ngành, các xã, thị trấn chủ động phối hợp trong công tác quản lý, thu nộp thuế.

Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục thuế TP Hà Nội và UBND huyện về rà soát chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án 06, Chi cục Thuế đã chủ động tham mưu UBND huyện và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, UBND các xã, thị trấn. Đến 30/4/2024 đã thực hiện hoàn thành công tác chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Về kết quả thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hàng năm, chi Cục thuế Khu vực Thường Tín – Phú Xuyên đã tiến hành lập bộ, ban hành thông báo, in biên lai mã vạch gửi về cho UBND các xã, thị trấn để triển khai thu, nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể: Năm 2021 thực hiện quản lý 64.721 người nộp thuế; trong đó thực hiện miễn, giảm cho 41.194 người nộp thuế, ban hành thông báo và biên lai cho 26.256 người nộp với số tiền 4.456 triệu đồng. Số tiền nộp ngân sách nhà nước là 2.661/4.456 triệu đồng, đạt 60% số phải thu, đạt 106% dự toán giao. Năm 2022 thực hiện quản lý 66.011 người nộp thuế. Số tiền nộp ngân sách nhà nước là 3.292/5.115 triệu đồng, đạt 64% số phải thu, đạt 118% dự toán giao. Năm 2023 thực hiện quản lý 67.301 người nộp thuế. Số tiền nộp ngân sách nhà nước là 3.384/5.452 triệu đồng, đạt 62% số phải thu, đạt 121% dự toán giao. Mặc dù công tác triển khai thu, nộp thuế trên địa bàn hoàn thành dự toán giao nhưng tỷ lệ số phải thu đạt chưa cao.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn cũng đã trao đổi, làm rõ với Chi Cục thuế Khu vực Thường Tín – Phú Xuyên về một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn và nêu một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới…

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đề nghị UBND huyện chỉ đạo Chi cục thuế và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về thu các loại thuế nói chung; trong đó có thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; đồng thời rà soát, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thực hiện kê khai đảm bảo đầy đủ chính xác thông tin về người nộp thuế theo quy định. Bên cạnh đó, tìm các giải pháp khắc phục tình trạng nợ thuế nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; xây dựng kế hoạch làm sạch dữ liệu đất phi nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn. Chi Cục thuế Khu vực Thường Tín – Phú Xuyên cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ uỷ nhiệm thu; phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thu thuế; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình thu thuế đảm bảo đúng quy định tránh phiền hà hoặc phát sinh thủ tục không cần thiết./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT