TIN TIÊU ĐIỂM

Giao ban tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 6 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng 10/07/2024 | 08:25  | View count: 94

Chiều 9/7/2024, đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 6 tháng đầu năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị ngành chức năng huyện; đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 3 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao là Phú Túc, Hồng Thái, Châu Can và 2 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Chuyên Mỹ, Phú Yên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của lãnh đạo các xã: Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, các địa phương đã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân nỗ lực thực hiện các tiêu chí. Kết quả đối với 3 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay xã Phú Túc đã đạt 12 tiêu chí, 5 tiêu chí cơ bản đạt, 2 tiêu chí chưa đạt là cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và môi trường. Xã Hồng Thái đạt 11 tiêu chí, 8 tiêu chí cơ bản đạt. Xã Châu Can đạt và cơ bản đạt 16 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt là giáo dục, tổ chức sản xuất phát triển kinh tế nông thôn, môi trường.

 Đối với kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay 2 xã Phú Yên, Chuyên Mỹ đã đạt 15 tiêu chí, 4 tiêu chí cơ bản đạt.  2 xã đã tập trung thực hiện các tiêu chí bắt buộc, trong đó có tiêu chí thu nhập năm 2024 xã Phú Yên phấn đấu đạt 85 triệu đồng/người/năm, xã Chuyên Mỹ phấn đấu đạt 80 triệu đồng/người/năm.

Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo, đề xuất kiến nghị của các xã, các đồng chí lãnh đạo các ngành chức năng huyện đã trao đổi làm rõ thêm kết quả đạt được ở một số nội dung trong thực hiện các tiêu chí và định hướng nhằm khắc phục khó khăn, phương án hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và cơ bản đạt, nhất là các nội dung mà thành phố quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Vĩnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của 5 xã trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ đề nghị các cơ quan chức năng huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các xã xây dựng hoàn thành các tiêu chí. Các xã cần chủ động trong xây dựng, hoàn thiện báo cáo, hồ sơ minh chứng từng tiêu chí trong tháng 10 để đề nghị Huyện, Thành phố về chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.