TIN XÃ - THỊ TRẤN

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân xã Hồng Minh khóa 21, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 20/12/2017 | 08:53  | View count: 1079

Chiều ngày 19.12.2017, Hội đồng nhân dân xã Hồng Minh tổ chức kỳ họp thứ 5, hội đồng nhân dân xã khóa 21, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

      Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20.12

       Kỳ họp đã thông qua các báo cáo theo nội dung chương trình kỳ họp. Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hồng Minh đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 350 tỷ 500 triệu đồng, tăng 40.99% so với năm 2016, tăng 7.65% so với kế hoạch. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cơ cấu 24%, sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB chiếm tỷ lệ 44%, thương mại dịch vụ là 32%. Trong phát triển kinh tế, cùng với trú trọng đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật cây con mới nâng cao giá trị sản xuất nồn nghiệp, Nhân dân trong xã còn tích cực phát triển các ngành nghề phụ nâng cao đời sống. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38.5 triệu đồng 1 người 1 năm. Thực hiện xây dựng nông thôn mới các công trình phúc lợi , xã hội từng bước được đầu tư nâng cấp và xây mới, đến nay đã đạt 13/ 19 tiêu chí xây dựng NTM và phấn đấu về đích NTM năm 2018.

       Trong năm xã Hồng Minh còn trú trọng quan tâm đến công tác quản lý đất đai, hạn chế các vụ việc vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Lĩnh vực văn hóa xã hội thu được nhiều kết quả. 93% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 4/ 4 làng và 5 cơ quan, đơn vị được đề nghị công nhận giữ vững và công nhận lại danh hiệu văn hóa. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được ổn định và giữ vững.

       Ngày 20.12, kỳ họp  dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vất. Thông qua dự thảo các Nghị quyết thường kỳ và nghị quyết chuyên đề trong năm 2018.

CTV: Hoàng Hương, Trung tâm VHTT & TT huyện.