TIN XÃ - THỊ TRẤN

Hội đồng nhân dân thị trấn Phú Minh tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 02/01/2018 | 02:57  | View count: 355

Ngày 29/12/2017, HĐND thị trấn Phú Minh đã tiến hành tổ chức kỳ họp lần thứ 6 HĐND thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

       Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị trấn được nghe các báo cáo của UBND, Thường trực HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2017, dự toán phân bổ ngân sách năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thị trấn năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; UBMTTQ thị trấn thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, nhiệm vụ 2018 và những kiến nghị với HĐND, UBND thị trấn; Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện pháp luật năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

       Năm 2017 trong điều kiện có những khó khăn nhất đinh, song việc phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Phú Minh tiếp tục giữ ổn định và có bước tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đạt 7,3 tỷ đồng, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 66,7 tỷ đồng. Doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 71 tỷ  đồng. Thực hiện chính sách xã hội trên 32 tỷ đồng, với mức thu nhập bình quân đạt 34.500.000đ/người/năm. Thu ngân sách ước đạt trên 11 tỷ đồng, đạt trên 188,1% dự toán. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được thực hiện tốt, công tác y tế, giáo dục, thông tin truyền thanh được tăng cường, an ninh quốc phòng được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,16%.

       Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm về một số hạn chế trong thời gian qua, kỳ họp lần này HĐND thị trấn đã có nhiều đổi mới, dành nhiều thời gian để thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn, hầu hết các ý kiến chất vấn tập trung vào những vấn đề dân sinh bức xúc như: công tác đầu tư, sửa chữa nâng cấp hệ thống giao thông đô thị; Chính sách chuyển đổi một số diện tích đất không thực hiện giao cấy được; Triển khai quy hoạch chợ Phú Minh, cải tạo nâng cấp nghĩa trang nhân dân, chỉnh trang tuyến đường văn minh đô thị; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu nhất là các hộ gia đình chính sách…

       Tại kỳ họp các đồng chí lãnh đạo UBND thị trấn cũng đã tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND thị trấn quan tâm.

       Cũng tại kỳ họp, HĐND thị trấn Phú Minh đã thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết về tình hình ước thực hiện thu – chi ngân sách năm 2017, dự toán phân bổ ngân sách năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường  lệ của HĐND năm 2018.

CTV: Thu Hà – TT Phú Minh