TIN XÃ - THỊ TRẤN

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND xã Phú Túc khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 02/01/2018 | 08:52  | View count: 102

Trong 2 ngày 30 và 31/12/2017, Hội đồng nhân dân xã Phú Túc đã tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

      Trong 2 ngày 30 và 31/12/2017, Hội đồng nhân dân xã Phú Túc đã tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2018.

       Thực hiện nghị quyết của HĐND, trong năm 2017, UBND xã Phú Túc đã tập trung lãnh đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 382,4 tỷ đồng, tăng 17,2 % so với cùng kỳ năm 2016. Nhân dân trong xã tập trung phát triển nghề đan cỏ tế truyền thống, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng 1 người 1 năm. Trong năm, cán bộ, nhân dân xã Phú Túc xã đã chung sức, đồng lòng, hoàn thành mục tiêu công tác xây dựng nông thôn mới.

       Hoạt động của HĐND xã Phú Túc trong năm 2017 có nhiều đổi mới. Các nghị quyết được ban hành bảo đảm đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, hoạt động khảo sát, giám sát thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, chất lượng; hoạt động tiếp xúc cử tri được quan tâm, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

       Kỳ họp thứ Sáu – HĐND xã Phú Túc  khóa 21, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ  phát triển kinh tế, xã hội, QPAN năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2018 xã Phú túc; Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách xã năm 2018 và Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018./.      

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên