TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đảng bộ xã Văn Hoàng tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Ngày đăng 14/01/2018 | 05:31  | View count: 116

Sáng ngày 12/1/2018, Đảng bộ xã Văn Hoàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

      Dự hội nghị có đồng chí Trần Công Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã; các nhà doanh nghiệp đang xây dựng trên địa bàn xã, các chủ cơ sở sản xuất Hương của làng nghề thôn Thượng;các bác, các đ/c là lãnh đạo chủ chốt xã qua các thời kỳ cùng 252 đảng viên trong toàn đảng bộ xã.

       Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng bộ xã đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Trong năm, Đảng ủy đã ban hành  các văn bản, xây  dựng và ban hành các chỉ tiêu, để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế địa phương. Năm 2017, tổng thu nhập giá trị kinh tế ước đạt 249 tỷ 193 triệu 500 nghìn đồng, tăng 4,16%. Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ước đạt 64 tỷ 790 triệu 310 nghìn đồng; Thu nhập công nghiệp - TTCN, XD ước đạt 123 tỷ 350 triệu 783 nghìn đồng, tăng 8,04% so với kế hoạch, tăng 10,2% so với năm 2016; Tổng giá trị thương mại, và dịch vụ ước đạt 61 tỷ 052 triệu 407 nghìn đồng, tăng 4,16% so với kế hoạch năm, tăng 8,07 so với năm 2016; Thu ngân sách trên địa bàn xã ước đạt 14 tỷ 563 triệu 117 nghìn đồng, đạt 217% so với dự toán năm.

       Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 26%, CN - TTCN - XD 49,5%, TM - DV 24,5%. Sản lượng lương thực ước đạt 6139 tấn, năng suất lúa đạt 10,58 tấn/ha/năm. Lương thực bình quân đầu người ước đạt 850kg/người/năm; bình quân thu nhập đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm. Công tác cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp, trong năm xã đã nhận và cấp cho các hộ được 1709 giấy bằng 90%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn  xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm ta giám sát của Đảng được Đảng bộ xã chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng TSVM. Năm 2017, Đảng bộ xã đạt TSVM. Trong năm, xã có 4 thôn làm công tác xã hội hóa, nhân dân đã đóng góp xây dựng với tổng kinh phí là 2,1 tỷ đồng. Năm 2018, Đảng bộ xã Văn Hoàng xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 269 tỷ 841 triệu đồng, tăng 8,28% so với năm 2017, thu ngân sách tăng 10% trở lên so với năm 2017 đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí xuống dưới 2%, phát triển đảng viên mới phấn đấu đủ và vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Phấn đấu từ 50% chi bộ Đảng đạt chi bộ TSVM.

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ xã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị năm 2018 Đảng bộ xã tiếp tục đoàn kết, tận dụng thời cơ, lợi thế, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng Đảng bộ TSVM, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt cần tuyên truyền, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu của Đảng ủy, các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của UBND xã....

       Tại hội nghị, Đảng bộ xã Văn Hoàng đã tổ chức tặng giấy khen cho 4  tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017./.

Dương Thị Diễm – Xã Văn Hoàng