TIN XÃ - THỊ TRẤN

TT Phú xuyên tổng kết phong trào thi đua yêu nước
Ngày đăng 01/02/2018 | 03:59  | View count: 262

Sáng ngày 30.1, UBND TT Phú xuyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

      Năm 2017, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ban ngành đoàn thể , sự tham gia tích cực của cán bộ và nhân dân, TTPX  đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu năm 2017. Trong lĩnh vực kinh tế, thị trấn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tổng giá trị sản xuất đạt 275 tỷ đồng đạt 99,82% kế hoạch năm, tăng 12,3% so với năm 2016. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 32,5 triệu đồng / người / năm tăng 8,3%. Việc thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ người chết được đi hỏa táng đạt  trên 50%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,78%, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Trong công tác tuyên truyền, thị trấn tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của thị trấn, đặc biệt là tuyên truyền về dự án xây dựng trạm biến áp 110Kv tại Tiểu khu Mỹ lâm. Các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT diễn ra sôi nổi. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì thực hiện, toàn thị trấn có trên 95 % gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 4/5 tiểu khu được công nhận tiểu khu văn hóa. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, thị trấn Phú xuyên có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

       Nhân dịp này, UBND thị trấn Phú xuyên đã khen thưởng cho 13 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Thùy Dương – Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện