TIN XÃ - THỊ TRẤN

HTX NÔNG NGHIỆP PHÚ TÂN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THƯỜNG NIÊN
Ngày đăng 20/05/2018 | 08:36  | View count: 282

Ngày 19/5/2018.HTX Nông nghiệp Phú Tân xã Tân Dân tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên nhằm tổng kết hoạt động SXKDD của HTX nhiệm kỳ 2016-2021; xây dựng phương hướng nhiệm vụ, năm 2018 và các năm tiếp theo.

       Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Hữu Phục Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã  và các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Trưởng các ngành đoàn thể; cán bộ công chức xã, các Bí thư Chi bộ; Trưởng các thôn trên địa bàn xã cùng 195 đại biểu thành viên tiêu biểu đại diện cho 1.400 hộ thành viên trong HTX  Nông nghiệp xã Tân Dân.

       Đồng chí Lương Đức Soạn Chủ tịch HĐQT - Giám đốc HTX trình bày báo cáo: năm 2016,217  HTX Nông nghiệp  Phú Tân đã từng bước thực hiện chuyển đổi mô hình theo Luật HTX 2012  Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do chịu sự tác động chung của nền kinh tế thị trường; thời tiết khắc nghiệt, rét đậm, rét hại ở vụ đông xuân, nắng nóng, khô hạn; sâu bệnh, chuột hại gia tăng phức tạp; giá cả vật tư cao. Song được sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Dân Ban Giám đốc. HTX đã khắc phục những khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức quản lý và điều hành 11 khâu dịch vụphục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của các hộ xã viên. Do đó nhân dân rất phấn khởi và đồng tình với cách làm khoa học, hiệu quả của Ban giám đốc HTX để giảm bớt các khoản nộp dịch vụ của xã viên.
       Trong sản xuất, khuyến khích bà con xã viên thành viên HTX  tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, trong  năm qua, HTX Nông nghiệp  Phú Tân xã Tân Dân đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ: Doanh thu của HTX năm sau cao hơn năm trước. Từ kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống của các hộ dân trong HX. 
       Tại Đại hội,  đồng chí Hoàng Hữu Phục Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà HTX Nông nghiệp  Phú Tân xã Tân Dân đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục và chỉ đạo HTX tập trung  thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:   
      P hát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Hoàng Hữu Phục Bí thư Đảng ủy; yêu cầu.

       1: Cấp  ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của địa phương cần quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Phát huy các kết quả hoạt động kinh doanh các khâu dịch vụ có hiệu quả
       2: Tăng cường các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ từ các tổ, đội sản xuất, xây dựng và đề ra các giải pháp hoạt động phù hợp, phát huy tối đa nội lực của HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, phục vụ thành viên.
       3: Cần khảo sát, nắm bắt nhu cầu sử dụng dịch vụ của các thành viên, lựa chọn, mở rộng thêm các hoạt động dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của thành viên và khả năng cung ứng dịch vụ của HTX.
       4: Tập trung chuyễn đổi cơ cấu cây trồng, quan tâm đến khâu giống; phát triển các mô hình trang trại, Mô hình mới  tăng cường vận động Xây dựng cánh đồng mẫu lớn và tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới.
       5: Bộ máy quản lý, điều hành HTX mới phải cụ thể hóa các chương trình hành động và hoạt động đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ, công khai minh bạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ của HTX, Nghị quyết của Đại hội thành viên.  
       Đại hội HTX đã thông qua Nghị quyết và Phương án Sản xuất năm 2018 và các năm cuối nhiệm kỳ; Theo đó các đại biểu thảo luận cụ thể dịch vụ diệt chuột được xã xác định là nhiệm vụ cần giải quyết ngay trước mắt ở vụ mùa 2018. Chỉ có làm tốt công tác diệt chuột thì hiệu quả sản xuất mới đạt được chỉ tiêu đề ra. Nông dân mới tích cực tham gia sản xuất. Đại hội cũng nhấn mạnh về trách nhiệm của các thành viên HTX trong việc bảo vệ tư liệu sản xuất. Đại hội giao cho BGĐ HTX cụ thể hóa thành những kế hoạch trong các mùa vụ.  

CTV: Phan Thanh Tiên - xã Tân Dân