TIN XÃ - THỊ TRẤN

Xã Nam Phong tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí BT đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã với đại điện nhân nhân
Ngày đăng 27/08/2018 | 09:47  | View count: 167

Xã Nam Phong tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã với đại điện nhân nhân

      Căn cứ Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (Khóa XI) về “Ban hành Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”.

Căn cứ kế hoạch số 132-KH/HU, ngày 28/3/2018 của Huyện ủy Phú Xuyên về Tổ chức tiếp xúc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí chủ tịch UBND xã, Thị trấn với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2018”.

      Sáng ngày 22/8/2018, đồng chí Hoàng văn Chuyền Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trần Đức Tuyến chủ tịch UBND xã đã tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân xã Nam Phong. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lương Quỳnh – Phó Ban dân vận, các đồng chí trưởng ban ngành và 150 đại biểu đại diện cho nhân dân.

      Mục đích của cuộc đối thoại để đảng ủy, chính quyền láng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân. Tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân; kịp thời phát hiện những  vấn đề còn vướng mác phát sinh để giải quyết hoặc  đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung điều chỉnh những chủ trương chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương, những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giưã Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị  xã hội. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế xã hội và trong đổi mới phương thức  lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

      Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại có 5 lượt ý kiến với các nội dung tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan sản xuất nông nghiệp, tài nguyên môi trường. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí  lãnh đạo xã đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Đối với những vấn đề phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND  làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

      Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí bí thư đảng ủy xã cảm ơn ơn các ý kiến đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của nhân dân đối với đảng ủy, chính quyền. Đồng thời đã trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, đối với những vấn đề cần có thời gian thực hiện, làm rõ đồng chí giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu giải quyết đáp ứng yê cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

CTV: Nguyễn Thị Quyên xã Nam Phong