TIN XÃ - THỊ TRẤN

Lấy ý kiến công nhận 3 xã Tri Trung, Đại Thắng và Phúc Tiến đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022
Ngày đăng 13/01/2023 | 15:33  | View count: 447

Ngày 12/1, Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị đánh giá và biểu quyết đề nghị xét, công nhận 3 xã: Đại Thắng, Tri Trung, Phúc Tiến đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

      Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn 3 xã; kết quả thẩm tra hồ sơ và điểm thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 của huyện và điểm tự chấm của 3 xã Đại Thắng, Tri Trung và Phúc Tiến. Đối với việc lấy ý kiến hài lòng của người dân 3 xã về kết quả xây dựng NTM nâng cao năm 2022, UB MTTQ huyện cũng đã hướng dẫn MTTQ các xã lấy ý kiến hài lòng của nhân dân. Kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân, xã Tri Trung đạt 99,46%; xã Phúc Tiến đạt 99,67%; xã Đại Thắng đạt 98,98%.

Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

      Trên cơ sở đó, tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu lấy ý kiến đề nghị thành phố chấm điểm công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Theo đó, xã Đại Thắng, Phúc Tiến đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, xã Tri Trung đạt 97,5% phiếu đồng ý. Cũng tại hội nghị, BCĐ Chương trình 02 của Huyện uỷ đã bỏ phiếu cho ý kiến kết quả xây dựng NTM nâng cao của 3 xã. Kết quả, 100% phiếu đồng ý đề nghị thành phố chấm điểm, thẩm định 3 xã đạt NTM nâng cao năm 2022.

Thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến công khai tại hội nghị

      Thông qua việc lấy ý kiến của nhân dân 3 xã, ý kiến của lãnh đạo các xã trong huyện và BCĐ chương trình 02 của Huyện uỷ, 3 xã Đại Thắng, Tri Trung và Phúc Tiến đủ điều kiện đề nghị thành phố về chấm điểm 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022./.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện