TIN XÃ - THỊ TRẤN

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện chính sách ưu đãi cho vay tại xã Tri Thuỷ
Ngày đăng 16/03/2023 | 17:32  | View count: 35

Ngày 14/3/2023, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện việc cho vay ưu đãi trực tiếp tại điểm giao dịch xã Tri Thuỷ.

      Tại điểm giao dịch, cán bộ Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện giao dịch thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi. Đồng thời giải ngân nguồn vốn vay trên 3,5 tỷ đồng từ nguồn giải quyết việc làm cho các hộ. Với các trang thiết bị, phương tiện máy móc thiết bị cần thiết, sự nhiệt tình hướng dẫn của cán bộ ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Tri Thuỷ được tiếp cận và vay vốn từ các chương trình cho vay ưu đãi của Nhà nước.

      Hiện nay, tại xã Tri Thuỷ, Ngân hàng CSXH huyện Phú Xuyên đang thực hiện các chương trình cho vay giải quyết việc làm, học sinh sinh viên hộ thoát nghèo, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường … với tổng nguồn vốn cho vay là  hơn 21 tỷ đồng.

Việc duy trì thường xuyên hoạt động tại các điểm giao dịch xã của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, người vay không cần phải đến giao dịch tại ngân hàng. Việc thu nộp lãi hàng tháng cũng thuận lợi hơn nhiều. Thông qua hoạt động này, nhiều người dân trên địa bàn xã được tiếp cận nguồn vốn chính sách, có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

      Để thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Phú Xuyên tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cho người dân. Đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, góp phần cùng các cấp, ngành và các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.