TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ xã Văn Hoàng nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày đăng 29/03/2024 | 09:39  | View count: 39

Ngày 28/3, đồng chí Trần Công Thành – UVBTV– Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo MTTQ huyện đã về dự chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Văn Hoàng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ xã nhiệm kỳ qua báo cáo chính trị trình tại đại hội đã nêu: 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều hoạt động, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao ở địa phương.

Các Ban công tác mặt trận thôn tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” và các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động. Đặc biệt là thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Qua bình xét, mỗi năm có trên 95% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 7/7 khu dân cư đạt làng văn hoá, 6/6 cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hoá.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 68 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%. Ngoài ra, nhân dân còn tích cực tham gia ủng hộ quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, các quỹ nhân đạo từ thiện; chăm lo đến người nghèo đối tượng chính sách và các đối tượng khó khăn; sửa chữa, xây mới 3 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; hỗ trợ hộ khó khăn đột xuất, học sinh nghèo nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước.    

          Hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” do MTTQ chủ trì, phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong nhiệm kỳ mới 2024 – 2029, MTTQ xã Văn Hoàng đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu hàng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu. 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ gia đình gặp thiên tai, sự cố đều được Ủy ban MTTQ hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà; phấn đấu trong nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 5 nhà Đại đoàn kết…

         Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 39 ông bà vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Văn Hoàng khóa XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029; đồng thời hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT