TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ kiểm tra công tác sản xuất
Ngày đăng 01/07/2024 | 17:49  | View count: 147

Ngày 01/7, Đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã đi kiểm tra thực tế công tác sản xuất và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn các xã Phú Túc, Châu Can và Hồng Thái.

Theo báo cáo của xã Phú Túc: Đến nay xã đã hoàn thành công tác cấy lúa vụ mùa, căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phuong. Ngoài các diện tích thực hiện cấy máy, HTX nông nghiệp đã chỉ đạo bà con xã viên vừa áp dụng mô hình cấy lúa chét vừa áp dụng mô hình lúa - cá - ốc cho hiệu quả kinh tế cao. Trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay xã đã đạt 12 tiêu chí, 5 tiêu chí cơ bản đạt và 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí môi trường và tiêu chí chợ.

Theo báo cáo của xã Châu Can: Vụ xuân năm 2024, năng suất lúa trên địa bàn xã đạt 2,5 tạ/sào. Vụ mùa năm nay xã đã hoàn thành khâu gieo cấy, trong đó có hơn 300 mẫu áp dụng cấy máy. Đối với những diện tích còn lại, xã đang áp dụng khảo nghiệm những giống lúa mới năng suất cao, cây lúa đang sinh trường phát triển tốt. Cũng theo báo cáo về thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã đã đạt 12 tiêu chí, cơ bản đạt 4 tiêu chí còn 3 tiêu chí chưa đạt.

Theo báo cáo của xã Hồng Thái, tính đến ngày 28/6 xã đã hoàn thành xong 100% diện tích cấy lúa vụ mùa với diện tích khoảng 321 mẫu. Trong đó  cơ cấu 60 % diện tích lúa thuần và 40 % diện tích lúa năng suất cao. Trên địa bàn xã đang áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao như Nho Hạ đen, Quất, Đào…Trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã đạt 11 tiêu chí, cơ bản đạt 7 tiêu chí còn 1 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại các xã, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng uỷ, chính quyền các xã đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác chỉ đạo thu xuân làm mùa. Đồng chí đề nghị các xã trong thời gian tới cần chỉ đạo bà con xã viên chuyển trọng tâm sang công tác chăm sóc lúa mùa, phòng trừ sâu bệnh, bắt ốc bươu vàng, diệt chuột bảo vệ các diện tích lúa mới cấy. Đẩy mạnh phát triển các mô hình về nông nghiệp, chuẩn bị các phương án phòng chống lụt bão; làm tốt công tác xây dựng Đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng chí cũng đề nghị các xã tập trung hoàn thành các tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt, phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024./.

Mạnh Hùng – Trung tâm VHTT&TT huyện Phú Xuyên