VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Ngày đăng 21/01/2019 | 16:18  | View count: 1452

Sáng ngày 18/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Đến dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là trưởng, phó khoa, phòng, Ban chấp hành công đoàn, người lao động và 28 trạm Y tế xã, thị trấn.

      Chủ tọa Hội nghị có đồng chí Tiêu Ngọc Chiến - Giám đốc, đồng chí Phạm Phú Đạo - Chủ tịch Công đoàn TTYT và đồng chí Đỗ Thế Anh – Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.

      Với tinh thần làm việc khẩn trương và ý thức trách nhiệm cao Hội nghị đã nghe và thảo luận các vấn đề: Báo cáo công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018,Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động tài chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018,phương hướng nhiệm vụ năm 2019, … Các đại biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở một số trạm y tế; khó khăn trong thực hiện công tác chuyên môn và tập trung thảo luận 1 số nội dung dự thảo mới đưa vào Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

      Hội nghị đã được nghe ý kiến tiếp thu, giải trình làm rõ của đồng chí Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đối với ý kiến của các đại biểu.

      Để định hướng hoạt động năm 2019 đối với đơn vị, Hội, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Tiêu Ngọc Chiến (Bí thư Đảng bộ) đã phát biểu chỉ đạo cụ thể yêu cầu từng nội dung và kết thúc Hội nghị. Với những nội dung đổi mới về chăm lo đời sống cán bộ, thu nhập, với sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban giám đốc TTYT cùng sự đoàn kết, tích cực tham gia của toàn thể cán bộ trong đơn vị cùng ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2019.

Một số hình ảnh của hội nghị

Đỗ Kim Hoan - Trung tâm Y tế dự phòng