VĂN HÓA - XÃ HỘI

Nhiều tập thể, cá nhân huyện Phú Xuyên được UBND thành phố tặng Bằng khen, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
Ngày đăng 01/04/2024 | 17:15  | View count: 169

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các phong trào thi đua trên địa bàn huyện phát triển sâu rộng, đổi mới cả về nội dung, hình thức và ngày càng thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân.

Huyện luôn xác định công tác thi đua - khen thưởng là động lực, là đòn bẩy để khích lệ, động viên tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn huyện quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những PTTĐ thiết thực đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân, mới đây ngày 26/3/2024, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1620 về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 6 tập thể thuộc huyện Phú Xuyên, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Đó là Văn phòng Huyện ủy; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; Ủy ban nhân dân xã Tri Thủy, xã Châu Can.

UBND thành phố cũng ban hành Quyết định số 1621 ngày 26/3/2024, tặng bằng khen cho cho 4 tập thể, 9 cá nhân thuộc huyện Phú Xuyên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023. 4 tập thể là Văn Phòng Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện uỷ; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Túc; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nam Triều.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện