VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Phú Xuyên dồn lực cải cách hành chính
Ngày đăng 10/05/2024 | 09:48  | View count: 89

Từ đầu năm tới nay, huyện Phú Xuyên dồn lực triển khai nhiều biện pháp cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu từ vị trí cuối cùng vượt lên hạng khá.

Năm 2023, Phú Xuyên đứng thứ 30/30 quận, huyện, thị xã về chỉ số cải cách hành chính (chỉ số PAR-INDEX). Khắc phục tồn tại, năm 2024, huyện Phú Xuyên phấn đấu đưa chỉ số PAR-INDEX vào nhóm quận, huyện khá của thành phố (đứng thứ 18/30 quận, huyện); mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 95%...

img_4517.jpg

Phú Xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Chuyên Mỹ. Ảnh: Sơn Tùng

Nhận diện rõ tồn tại, bất cập, Năm 2023, qua kiểm tra, đánh giá, Hội đồng thành phố thẩm định về chỉ số cải cách hành chính đã chỉ rõ, Phú Xuyên có 15 tiêu chí bị trừ điểm, dẫn tới các chỉ số PAR-INDEX của huyện bị thấp.

Theo Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Xuyên Lại Đỗ Quyên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023 còn một số hạn chế, như công tác chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính còn tình trạng quá hạn trên phần mềm; tiến độ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập và tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp chưa bảo đảm chỉ tiêu thành phố giao; xử lý hồ sơ trên môi trường mạng tại một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu…

Để thực hiện tốt yêu cầu về cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tế, ngay từ đầu năm 2024, Phú Xuyên xác định rõ 15 nhiệm vụ cần tập trung khắc phục, như: Mức độ hoàn thành kế hoạch, công tác, báo cáo cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thành phố giao; triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật ở huyện; thực hiện giảm số lượng đầu mối tổ chức bên trong của cơ quan hành chính… Đến nay, Phú Xuyên đã hoàn thành 7/15 nhiệm vụ, 8/15 nhiệm vụ đang thực hiện.

Quý I-2024, huyện và các xã ban hành 2.105 văn bản toàn trình. Cấp huyện đã ban hành 52 quy trình giải quyết công việc nội bộ ngoài thủ tục hành chính, cấp xã ban hành 189 quy trình. Huyện tiếp tục rà soát, bãi bỏ hoặc ban hành bổ sung nhằm phù hợp thực tế.

Nỗ lực đạt mục tiêu

Để tạo chuyển biến trong cải cách hành chính, Phú Xuyên tiếp tục triển khai, nhân rộng nhiều giải pháp, sáng kiến, như: Mô hình "Ngày không viết", "Ngày không hẹn" trong giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn; hình thành mô hình: “Cấp bản sao chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; giấy chứng nhận khuyết tật, thẻ bảo hiểm y tế và trả kết quả tại nhà cho người dân” của xã Quang Lãng; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến tại các xã: Minh Tân, Phú Túc...

Bà Trần Thị Phượng - người dân thôn Lưu Xá, xã Phú Túc chia sẻ: "Do đặc thù công việc hành chính, công tác ở nội thành, trước đây, tôi đều phải xin nghỉ 1 ngày để giải quyết thủ tục hành chính. Nay xã Phú Túc triển khai nộp hồ sơ trực tuyến, rất thuận lợi và hiệu quả"...

Chủ tịch UBND xã Phú Yên Nguyễn Văn Tâm cho hay, thực hiện chỉ đạo của huyện, bộ phận “một cửa” của xã duy trì hoạt động nghiêm túc, đầy đủ nhân sự, trang thiết bị phục vụ tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. UBND xã cũng đã lắp đặt máy cấp số thứ tự tự động cho công dân đến giao dịch; 100% thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định nên người dân rất hài lòng...

Theo Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát ban hành quy trình nội bộ và phân công nhiệm vụ theo từng bộ phận, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả.

Phú Xuyên tiếp tục xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, phấn đấu trong năm 2024 cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện, đạt 100%; tích hợp 60% dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của thành phố; 70% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; tỷ lệ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% tổng số hồ sơ tiếp nhận; 80% trở lên số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển nội bộ bằng phương thức điện tử...

Huyện tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất; triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền và tìm kiếm mô hình, sáng kiến về cải cách hành chính nhà nước và chuyển đổi số”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn…

Ngoài nỗ lực của chính quyền địa phương, Phú Xuyên kiến nghị thành phố chỉ đạo khắc phục hạn chế của phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, bảo đảm phục vụ tốt nhất quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; xem xét bổ sung kinh phí sự nghiệp để nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ./.

Nguồn: Báo HàNộiMới