Tin tức - sự kiện nổi bật

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, ngày 30/3, Tổ y tế cùng với sự tham gia của Huyện đoàn Phú Xuyên tiếp tục thực hiện việc kiểm soát, đo thân nhiệt toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đến dự họp, hội nghị, khách đến liên...