CHỉ đạo của Hội đồng nhân dân

Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND huyện khóa XIX

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, chiều ngày 5.11.2020, đồng chí Trần Công Thành - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND huyện khóa XIX.

      Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện, lãnh đạo 1 số cơ quan huyện liên quan.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND huyện thông qua dự kiến kế hoạch của Thường trực, Hai ban HĐND huyện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND huyện khóa 19.

Theo đó, kỳ họp HĐND huyện thường lệ cuối năm 2020 dự kiến được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 25/12/2020 tại hội trường tầng 2 Huyện uỷ.

      Nội dung kỳ họp nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện, trong đó có báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021; báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và 1 số nội dung, báo cáo khác.

      Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến trao đổi, đóng góp 1 số nội dung liên quan, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện khóa 19.

      Trên cơ sở các nội dung, công việc liên quan đến chuẩn bị cho kỳ họp, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí chủ tịch HĐND huyện Trần Công Thành đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các báo cáo đảm bảo về nội dung, thời gian theo quy định.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.