CHỉ đạo của Huyện ủy

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 27/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

      Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Lê Ngọc Anh –TUV - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XXV, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, TT Bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo các phòng ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư TT Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, trưởng công an , Chỉ huy trưởng BCH quân sự các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 13/10/2020. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và đã thành công rất tốt đẹp. Về kết quả công tác nhân sự tại Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định: Các bước, quy trình nhân sự của Đại hội đều được thực hiện đúng quy định, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch. Đại hội bầu một lần đủ 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII với số phiếu tập trung rất cao. Tại Đại hội, 497/497 đại biểu đã thống nhất giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI để bầu vào chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy, bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức danh Bí thư Thành ủy với số phiếu tuyệt đối 71/71; bầu 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy với số phiếu tập trung cao; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

      Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng cho biết: Thành ủy sẽ sớm ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố làm căn cứ để các cấp ủy tổ chức thực hiện. Trước mắt, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, 10 chương trình công tác của Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng nhanh chóng xây dựng và ban hành chương trình công tác, từ đó tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và đội ngũ báo cáo viên thành phố chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền sâu rộng trong xã hội kết quả của Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhất là các chủ trương, đường lối, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhằm tạo sự đồng thuận, khơi dậy ý chí trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô cùng đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT