CHỉ đạo của Huyện ủy

Họp 5 BCĐ thực hiện chương trình công tác của Huyện ủy Khóa XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Ngày 4/11/2020, Thường trực Huyện ủy tổ chức họp 5 Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác của Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc triển khai xây dựng 5 chương trình công tác của Huyện ủy khóa XXV nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, gắn với triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Theo đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các Chương trình công tác phải có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội thắng lợi, hiệu quả.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy – Lê Ngọc Anh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Sau Đại hội, Ban thường vụ Huyện ủy ra quyết định thành lập 5 BCĐ thực hiện các chương trình công tác của Huyện ủy khóa XXV. Việc xây dựng các chương trình công tác của Huyện ủy phải bám sát vào thực tế địa phương, đặc biệt là các định hướng, giải pháp phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của huyện.

     Để việc triển khai xây dựng 5 chương trình công tác của Huyện ủy đạt kết quả, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao các cơ quan thường trực của 5 Ban chỉ đạo từ ngày 4-11/11 xây dựng và hoàn thiện khung Đề cương chương trình. Các ban chỉ đạo sẽ có khoảng 1 tháng để hoàn thiện Chương trình công tác. Phấn đấu đến cuối Quý IV/2020, Huyện ủy Phú Xuyên sẽ ban hành 5 chương trình công tác để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT