CHỉ đạo của Huyện ủy

HN triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với TCCS Đảng, Đảng viên năm 2020

Ngày 23.11.2020, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; các đồng chí Bí thư , Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải – UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã thông qua Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020;  Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy và Thông qua kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.

      Theo đó, nội dung kiểm điểm: Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý: kiểm điểm việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vv… Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý: Kiểm điểm theo nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ. Ngoài các nội dung trên thì lãnh đạo, quản lý phải kiểm điểm, đánh giá về kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ địa phương, cơ quan, địa phương, đơn vị.... Ngoài ra, Kế hoạch cũng chỉ rõ các khung tiêu chuẩn các mức chất lượng; khung tiêu chí đánh giá; trách nhiệm, thẩm quyền và cách thức đánh giá, xếp loại chất lượng; một số điểm cần lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng…

      Cũng theo kế hoạch việc triển khai kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở sẽ được triển khai thực hiện xong trước ngày 10/12, cấp huyện được triển khai thực hiện xong trước ngày 25/12 hàng năm.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương nhấn mạnh, kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Huyện ủy, Đảng bộ, Chi bộ cơ sở căn cứ vào kế hoạch của BTV Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp, đơn vị mình. Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đến các tổ chức đảng viên và cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu và thời gian đề ra./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện