CHỉ đạo của Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy duyệt nội dung Dự thảo các chương trình công tác của Huyện ủy khóa XXV

Ngày 7/01/2021, Thường trực Huyện ủy tổ chức họp 5 Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác của Huyện ủy khóa XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 để duyệt nội dung các chương trình công tác. Đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

      Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII thời gian qua, Huyện ủy Phú Xuyên đã tập trung chỉ đạo, xây dựng 5 chương trình công tác lớn của Huyện ủy; có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài của Ðảng bộ huyện trong những giai đoạn tiếp theo.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo 5 chương trình công tác của Huyện ủy khóa XXV, như về bố cục, tên chương trình, đánh giá những kết quả đạt được trên địa bàn huyện, những tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của các chương trình trong cả nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó tập trung thảo luận, phân tích về những mục tiêu và giải pháp thực hiện.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh đề nghị, các cơ quan thường trực 5 BCĐ tiếp tục lấy ý kiến chỉnh sửa, bổ sung của các đồng chí thành viên trong các BCĐ để hoàn thiện Dự thảo 5 chương trình công tác lớn của Huyện ủy, báo cáo Thường trực, BTV Huyện ủy và BCH Đảng bộ huyện thông qua để tổ chức thực hiện; hoàn thành xây dựng và ban hành các chương trình trong quý II năm 2021. Ðây sẽ là những cơ sở quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện khóa XXV vào cuộc sống./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT