Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 42
  • Tổng lượng truy cập: 6.241.278

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Website Liên kết

Công ty điện lực

Chức năng nhiệm vụ chính

      1. Đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, ổn định, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân huyện Phú Xuyên. Đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ các sự kiện, hoạt động chính trị, an ninh, văn hoá, ngoại giao của Đảng, HĐND, UBND diễn ra trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

       2. Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.

 

Các mục tiêu chính

       1. Tổ chức mô hình quản lý sản xuất hiệu quả, ổn định, lâu dài. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phù hợp với mô hình mới, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.

       2. Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và đào tạo lại, thực hiện chính sách thu hút nhân tài. Tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo và cán bộ công nhân viên vì sự phát triển bền vững của Công ty.

       3. Xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp theo khẩu hiệu “Thắp sáng niềm tin” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với bản sắc văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty thông qua việc đổi mới, cải tiến dịch vụ khách hàng.

       4. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

       5. Bảo vệ môi trường, hạn chế tối thiểu tác động đến môi trường, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả... đi đầu trong việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển xanh, hiệu quả, bền vững.

tìm kiếm

người tốt việc tốt

ảnh đẹp quê hương

phát thanh


bài hát về phú xuyên